Relx Pod Classic Tobacco

Original price was: 600.00฿.Current price is: 500.00฿.

น้ำยากลิ่น Classic Tobacco(คล้ายบุหรี่)

คนที่หลงใหลความคลาสสิกของใบยาสูบ เหมาะกับกลิ่น Classic Tobacco ซึ่งรักษาเอกลักษณ์ของกลิ่นใบยาสูบที่ค่อยๆ ถูกไฟเผาไหม้อย่างช้าๆ ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

(NICOTNIE 5%)
(Hot Level 4)
(1 กล่อง มี 3 หัว)